Projecto de restauración de Vistabella – Fase 1

DOCUMENTACIÓN

Anunci de licitació relatiu al contracte d’execució de les obres definides a la FASE-1 del projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

La presentació de les proposicions finalitza el dilluns dia 15 de febrer de 2016 a les 14:00 hores.

Anunci de licitació relatiu al contracte d’execució de les obres definides a la FASE-1 del projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

La presentació de les proposicions finalitza el dimecres dia 17 de febrer de 2016 a les 14:00 hores.
Contracte d’execució de les obres definides a la FASE-1 del projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.
Annexes editables en format *.doc del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el contracte d’execució de les obres definides al projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça d16el Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

01-Portada CD

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

02- Índice Proyecto

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

03-Proyecto técnico + Anexos

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

04 DC1 Plan de control de calidad

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

05 DC2 Proyecto de andamios

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

06 DC3 Estudio seguridad y salud

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

07 DC4 Ensayos y pruebas

Proyecto de restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella, Plaza del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

TCQ del presupuesto fase-1