Projecte de restauració de Vistabella -Fase 1

DOCUMENTACIÓ

Anunci de licitació relatiu al contracte d’execució de les obres definides a la FASE-1 del projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

La presentació de les proposicions finalitza el dilluns dia 15 de febrer de 2016 a les 14:00 hores.

Anunci de licitació relatiu al contracte d’execució de les obres definides a la FASE-1 del projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

La presentació de les proposicions finalitza el dimecres dia 17 de febrer de 2016 a les 14:00 hores.
Contracte d’execució de les obres definides a la FASE-1 del projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.
Annexes editables en format *.doc del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el contracte d’execució de les obres definides al projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça d16el Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

01-Portada CD

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

02- Índex Projecte

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

03-Projecte tècnic + Annexos

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

04 DC1 Pla de control de qualitat

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

05 DC2 Projecte de bastides

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

06 DC3 Estudi seguretat i salut

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

07 DC4 Assajos i proves

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765, La Secuita, Tarragona.

TCQ del pressupost fase-1