Aquest apartat és el mitja de difusió dels procediments de contractació de l´Arquebisbat de Tarragona. Hi trobareu, entre altres informacions, les licitacions en curs, les adjudicacions dels contractes amb procés de licitació i les formalitzacions dels contractes d´obres adjudicats de l´Arquebisbat de Tarragona. Les persones interessades a conèixer l´activitat contractual o a participar-hi trobaran, els plecs de clàusules administratives particulars, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Contracte d’execució de les obres definides a les Fases, 3, 4 5 i 6 del projecte de Restauració de l’església del Sagrat Cor de Vistabella. Plaça del Doctor Gaspà Blanch, Vistabella, 43765 La Secuita, (Tarragona)
Contracte d’execució dels treballs definits en el projecte bàsic i d’execució de les obres del nou paviment de l’església de Sant Jaume de Riudoms, Plaça de l’Església, número 1, 43330, Riudoms (Tarragona)